afbeelding 099.jpg dsc_0334.jpg aanbrengen zand-bentonietlaag.jpg dsc02699.jpg buldozer dijk donkerder.jpg

Projecten

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Volgende pagina  »
Irene Hof

Irene Hof

Over Irenehof
Irenehof is een pilot project van Neptunus, Wonen Limburg en Gemeente Peel en Maas. In plangebied ‘Stox' in het verlengde van de Loenhofstraat, wordt een tijdelijk appartementengebouw gerealiseerd voor de periode van 10 jaar. De zogenoemde ´mid-stay´ accommodatie bestaat uit een 20-tal kleinere huurappartementen bestemd voor woonurgente groepen. De zestien 2-kamerappartementen en vier 3-kamerappartementen zijn bedoeld voor een mix van doelgroepen die op korte termijn en voor een bepaalde tijd woonruimte zoeken.

Kuypers Kessel Infra verzorgt niet alleen het grondwerk tbv de nieuwbouw voor Neptunus maar zal dit fraaie gebouw voorzien van passende parkeerplaatsen.

Tevens zal Kuypers Kessel Infra in opdracht van de gemeente Peel en Maas de bestaande semiverharde wegen voorzien van Asfalt. 

Meer informatie over Irene Hof »

Uitbreiding Haven Meeuwissenhof

Uitbreiding Haven Meeuwissenhof

Kuypers Kessel Infra heeft de voorbereiding geleid voor de uitbreiding "Haven Meeuwissenhof Kessel.Kuypers Kessel Bouwgrondstoffen heeft onlangs de opdracht verstrekt om de haven uit te breiden met een nieuw lospunt, een damwand beschoeiing van 230 mtr en herinrichten van de taluds en wegen.Door deze aanpassing beschikt Bouwgrondstoffen medio mei over een haven met en lengte van 300 mtr.

Meer informatie over Uitbreiding Haven Meeuwissenhof »

Terreinophogingen woningbouwlocatie Oolder Veste

Terreinophogingen woningbouwlocatie Oolder Veste

In Opdracht van Kurvers Wegenbouw zullen wij met behulp van binnen de grenzen van het werk te winnen grond(teelaarde en zand), terreinen ophogen met zand en deze afwerken met teelaarde, alsmede het verwijderen van de aanwezige (oude) Broekveeweg en de parallel hieraan gelegen loze kabels en leidingen".

Meer informatie over Terreinophogingen woningbouwlocatie Oolder Veste »

Perifere Detailhandelsvestigingen (PDV) Bosscherveld

Perifere Detailhandelsvestigingen (PDV) Bosscherveld

Heijmans Wegen Zuid heeft bindend met Kuypers Kessel Infra als partner ingeschreven op het project "Perifere Detailhandelsvestigingen (PDV) Bosscherveld". Het betrof een inschrijving met EMVI score. Door een goed doordacht plan te presenteren welk als hoogste beoordeeld werd  is onze gezamelijke aanbieding als "de economisch meest voordelige inschrijving " beoordeeld.

het werk betreft voor Kuypers Kessel infra de volgende aktiviteiten:

  • begeleiden en uitvoeren sanering, en afvoeren vrijkomende stromen
  • herplaatsen te saneren grondstromen op en binnen het werk
  • verrichten grondwerk tbv wegen en cunetten
  • leveren en aanbrengen 55.000 m3 zand
  • leveren en aanbrengen 12.000 ton fundering
  • aanvullen berm constructies
  • omzetten platte tekeningen naar volledige 3D modellen

voor meer informatie zie site gemeente :

 http://www.maastricht.nl/web/Projecten/P_r_o_j_e_c_t_e_n-tonenop/Perifere-Detailhandelsvestigingen-PDV-Bosscherveld.htm

Meer informatie over Perifere Detailhandelsvestigingen (PDV) Bosscherveld »

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Volgende pagina  »