afbeelding 099.jpg buldozer dijk donkerder.jpg img_0065.jpg dsc_0334.jpg dsc_0052.jpg

Land- en waterbodemsaneringen

Zodra (verkennend) bodemonderzoek heeft uitgewezen dat op een locatie verontreiniging aanwezig is in de grond of waterbodem, zal er gesaneerd moeten worden. Vaak zijn de eerste vragen:

  • Wat zijn de consequenties hiervan?
  • Moet ik hier iets aan doen?
  • Wat gaat dat kosten?

Kuypers Kessel Infra is dan uw partner. Wij kunnen u snel en duidelijk vertellen wat de gevolgen zijn van de aangetroffen bodemverontreiniging, of er eventueel stappen ondernomen moeten worden en zo ja, op welke termijn. Daarnaast kunnen wij u met behulp van duidelijke en gespecificeerde kostenramingen laten zien wat voor u de financiële gevolgen zijn. Met andere woorden: wij maken uw ‘bodemprobleem' inzichtelijk en vertellen u zo praktisch mogelijk hoe het probleem opgelost kan worden.
Wij regelen alle benodigde vergunningaanvragen voor u en voeren de bodemsanering uit op een resultaatgerichte wijze, met zo weinig mogelijk overlast.

Kuypers Kessel Infra is in het bezit van het 'Procescertificaat uitvoering bodemsanering' conform de SIKB BRL 7000 (VKB-protocol 7001 en 7003). Hierdoor mogen wij met verontreinigde land- en waterbodem werken. De saneringswerkzaamheden worden voornamelijk in eigen beheer uitgevoerd door onze eigen gespecialiseerde mensen, met behulp van ons eigen materieel. Als het wegens de omstandigheden noodzakelijk is, schakelen we externe deskundigen in op het gebied van milieu en veiligheid.

Waterbodem
Voor het uitvoeren van waterbodemsaneringen beschikt Kuypers Kessel Infra over een speciaal uitgerust ponton. Het betreft een koppelponton van 20x9 m, voorzien van drie op afstand bedienbare spudpalen waarmee het ponton kan worden vastgezet in de bodem.
Op het ponton staat een containerunit van 6x3, die is ingedeeld in een schone en vuile zone. Op die manier kan contact met de vervuilde grond worden voorkomen en kan de vereiste arbeidshygiëne gewaarborgd worden.
Afhankelijk van de werkzaamheden wordt het ponton uitgerust met een bijpassende rupskraan, die eventueel voorzien is van GPS-machinebesturing.

Onze eigen meetkundige dienst verzorgt de inmeting van de bestaande situatie. Gecombineerd met de gegevens uit het uitgevoerde bodemonderzoek wordt een ontgravingsprofiel opgesteld, waarna deze gegevens digitaal verstrekt worden aan de machinist. Zo kan deze de ontgravingen nauwkeurig uitvoeren, zowel boven de waterspiegel (in den droge) als eronder (in den natte).