kt54-6163.jpg afbeelding2.jpg img_4157.jpg im000437.jpg im000444.jpg

Projectontwikkeling

Kuypers Kessel Projectontwikkeling houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling en realisering van nieuwe woningbouwprojecten. Speerpunt van deze divisie is het ontwerpen en bouwen van kwalitatief hoogwaardige woningen.

Gebiedsontwikkeling
Kuypers Kessel Projectontwikkeling is tevens actief op totale gebiedsontwikkeling met als doel meerwaarde voor het gebied. Waarbij er realistische plannen ontwikkeld worden welke aansluiten bij de wensen en visies van de omwonenden en de bevoegde gezagen.

Beheer
Alle projecten worden na de inrichting opengesteld. Hierbij wordt het beheer uit handen gegeven aan natuurorganisaties of natuurlijk beheer zoals www.freenature.nl/free/ of www.natuurbeheerlimburg.nl/ .