Kwaliteit en veiligheid

Kuypers Kessel hecht grote waarde aan kwaliteit en innovatie. Dit geldt zowel voor de dienstverlening als voor de producten. De kwaliteit wordt gewaarborgd door interne kwaliteitscontroles, ISO-, BRL-, BSB-, CE- en KOMO-certificaten.

Ook veiligheid staat hoog in het vaandel bij Kuypers Kessel, middels VCA**. Bij de uitvoering van werkzaamheden gelden voor alle medewerkers van door ons gecontracteerde onderaannemers en inleenkrachten de voorschriften uit het Veiligheids-, gezondheids- en milieureglement (VGM) van Kuypers Kessel. Het VGM reglement van Kuypers Kessel is hier te downloaden.

Voor meer informatie over de geldende certificaten wordt verwezen naar de pagina van elke divisie.