Kuypers Kessel

Kuypers Kessel, gevestigd in het Limburgse Kessel, is een echt familiebedrijf dat al bestaat sinds 1927. Oorspronkelijk begonnen als transportbedrijf, maar door de jaren heen tevens gespecialiseerd in het winnen van zand en grind. Onze activiteiten concentreren zich tegenwoordig met name op de productie van en de handel in bouwgrondstoffen, het vervoeren van grondstoffen en andere los gestorte bulkproducten en landschapsontwikkeling.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als familiebedrijf is lange termijn denken en dus ook duurzaam ondernemen een vanzelfsprekendheid. Wij willen ons bedrijf op de best mogelijke manier doorgeven aan onze volgende generatie. Hierbij hoort de verantwoordelijkheid om zaken maatschappelijk verantwoord aan te pakken. Om deze reden hechten wij grote waarde aan kwaliteit en innovatie, zowel voor onze dienstverlening als onze producten en hebben we van oudsher een sterke betrokkenheid met de regio. Onze ambitie is dan ook om continue aan te sluiten bij de wensen en eisen van onze omgeving: klanten, partners, overheid, organisatie en maatschappij.

Oog voor de omgeving

Bij Kuypers Kessel hebben we oog voor de omgeving: een eerlijke bedrijfsvoering met gezonde medewerkers, veiligheid op de werkvloer en naar de omgeving toe, oog voor het milieu en het versterken van de biodiversiteit. Onze projecten bevinden zich vaak op complexe locaties, en hebben doorgaans veel impact op de omgeving. Daarom investeren we flink in aandacht voor omwonenden, (toekomstige) gebruikers en andere stakeholders. Zo houden we de omgeving optimaal veilig en leefbaar. Hinder en overlast wordt zoveel mogelijk beperkt door het toepassen van slimme faseringen en het technisch blijven innoveren in onze installaties. Onze divisie Transport en Logistiek heeft een wagenpark wat aan de strengste milieueisen voldoet, zijn uitgevoerd met Euro 6 motoren en maken gebruik van Traxx diesel om de uitstoot van Co2 te reduceren.

Duurzaam (inkoop)beleid

Kuypers Kessel volgt de ontwikkelingen en innovaties op het gebied van duurzaamheid op de voet. Waar het kan voeren wij deze ontwikkelingen door in onze (productie)processen of hanteren wij deze innovaties bij het creëren van maatschappelijke meerwaarde bij onze ontgrondingsprojecten. Wij kopen onze producten en diensten zo duurzaam mogelijk in en proberen bovendien het gebruik van (verpakkings)producten te reduceren. Ook kopen wij het liefst in bij lokale partijen.

Maatschappelijke meerwaarde

Bij de landschapsontwikkelingen die gepaard gaan met ontgrondingen worden diverse maatschappelijke meerwaarden geleverd. Zo worden de gebieden bij een ontgronding na afloop van de winning vaak ingericht als natuur- en/of recreatiegebied met alle ruimte voor flora en fauna.

Met circa 90 betrokken werknemers zetten wij onze expertise dagelijks in bij:

 • Bouwgrondstoffen
 • Transport & Logistiek
 • Landschapsontwikkeling
 • Herinrichtingsgrond

Interessante links

Cascade is de branchevereniging van het oppervlaktedelfstofwinnende bedrijfsleven.

TLN de ondernemersorganisatie voor de transport- en logistieksector.

Historie

 • 2015-2018

   

  2015-2018

  In 2015 is er geïnvesteerd in een eigen duwboot en bakken voor het vervoer van de gewonnen materialen tussen Neer en Kessel-Eik. Als hommage aan Chris Kuypers is deze duwboot dan ook naar hem vernoemt.

  In 2016 heeft Kuypers  samen met familiebedrijf Teunesen Zand en Grint,  Ballast Nedam Grondstoffen overgenomen. Dit bedrijf en zijn meerdere grondstof winningen worden voortgezet onder de nieuwe naam: Limburgse Grondstoffen BV.

  In 2018 geeft minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen het startsein voor de gebiedsontwikkeling Wijnaerden. Binnen deze vergunning zal er in de komende 17 jaar gewerkt worden aan de  grondstofwinning, hoogwaterbescherming  en ontwikkeling van recreatie en natuur, en daarmee zorgen voor een maatschappelijke meerwaarde naast continuïteit in de grondstoffen voorziening voor de afnemers.

 • 2007-2014

   

  2007-2014

  In de jaren 2007 tot 2013 heeft Kuypers Kessel als familiebedrijf echt laten zien waar ze toe in staat is qua groot grondverzet. Grote projecten als de aanleg van de A74, de verdieping en verbreding van het kanaal in Helmond en de verlenging van de sluizen in Born-Maasbracht worden aangenomen.

  Helaas kan de continuïteit van de divisie Infra niet gewaarborgd blijven door de heersende lage prijen en de recessie. Hierdoor is in 2014 het besluit genomen on de Infra tak af te bouwen.

 • 1997-2001

   

  1997-2001

  In 1997 wordt samen met Smolenaers Weert gestart met de Centrale Zandwinning Weert. Welke in 2001 volledig word overgenomen door Kuypers Kessel