Kuypers Kessel herinrichtingsgrond

Grondstofwinning en landschapsontwikkeling gaan hand in hand. Om dit op een zo duurzaam mogelijke manier te doen dient er niet alleen zuinig omgegaan te worden met grondstoffen maar dient ook gezorgd te worden voor het zinvol hergebruiken van grond. Zand en grind zijn nodig voor bijvoorbeeld de bouw van woningen of de aanleg van infrastructurele werken. Bij dergelijke werken komt echter ook grond of waterbodem vrij waar niet op gebouwd kan worden omdat deze bijvoorbeeld vanwege diens samenstelling (te humusrijk, sporen van hout) niet draagkrachtig genoeg is. Daar waar deze grond of waterbodem ongeschikt is voor civiele toepassingen kan deze grond prima als nuttige toepassing gebruikt worden voor de herinrichting van een (voormalige) ontgrondingslocatie. Op deze manier krijgt “ongeschikte” grond of waterbodem een tweede leven door het op een circulaire manier in te zetten bij de verondieping van diepe plassen.

Wet- en Regelgeving

Kuypers Kessel gaat op een uiterst zorgvuldige manier om met het toepassen van deze ‘Grond/waterbodem van elders’. Uiteraard gebeurd dit conform geldende wet- en regelgeving (besluit bodemkwaliteit (BBK), het tijdelijk handelingskader PFAS (THK) en de ‘Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen’). Kuypers Kessel kiest er echter ook voor om strengere inname regels toe te passen dan de wet voorschrijft. Zo nemen wij bijvoorbeeld geen gronden in vanuit het buitenland omdat de ketenaansprakelijkheid ons inziens hierbij niet gewaarborgd kan worden. Voor Kuypers Kessel is de zorgplicht dan ook de meest belangrijke regel.

Acceptatie

Neer:

  • Grond klassen AW, Wonen en Industrie
  • Waterbodem Klassen AW, A en B

Vragen

Op de website van bodemplus worden veel gestelde vragen over de toepassing van gronden en waterbodem beantwoord. Voor vragen over het innemen van grond of baggerspecie door Kuypers Kessel kunt u contact opnemen met Ralf van Heugten.

Stel je vraag aan onze adviseurs

Heb je een vraag? Ralf weet alles over Herinrichtingsgrond en beantwoordt graag je vraag.

Ralf van Heugten
Adviseur Herinrichtingsgrond

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.