Dilsen-Stokkum Elerweerd

Bij projectlocatie Elerweerd wordt industriezand en grind gewonnen. Het project is gestart in 2019 en zal duren tot begin 2039 duren. In deze periode zal circa 18.500.000 ton zand en grind worden gewonnen.

Project Elerweerd is een project van Steengoed Projecten. Steengoed Projecten groepeert alle valleigrindbedrijven uit Dilsen-Stokkem, Maaseik, Kinrooi, Maasmechelen en Lanaken. Bichterweerd B.V. participeert ook in deze samenwerking. Bichterweerd B.V. maakt onderdeel uit van Limburgse Grondstoffen BV. Limburgse grondstoffen is de groep van grondstoffenbedrijven onder de gezamenlijke vlag van ‘Kuypers Kessel Beheer BV’ (50%) en ‘Teunesen zand en grint BV’ (50%)

Het projectgebied Elerweerd is 170 ha groot en ligt tussen Elen en Heppeneert in België, tussen de Maas en de huidige winterdijk. Het project Elerweerd is een maatschappelijk project van groot openbaar belang en heeft twee functies:

  • Het verhogen van de veiligheid bij hoogwaterstanden van de Maas
  • Het verbeteren van de riviernatuur

Het gebied Elerweerd wordt verlaagd waardoor het opnieuw een relatie krijgt met de rivierbedding van de Maas. Het projectgebied krijgt een gevarieerd reliëf met ondiepe geulen, lange zachte hellingen en hoge ruggen wat zorgt voor een gepaste en veilige stroming van de Maas bij hoogwaterstanden. Het gebied is vandaag de dag nog grotendeels een landbouwgebied. Dit zal het ook blijven tot aan de effectieve start van de werken. Na afloop van de grindwinning en de heraanvulling zal het gehele projectgebied een herbestemming krijgen als hoogwaardig natuurgebied in een dynamisch rivierlandschap met medegebruik voor zachte recreatievormen zoals wandelen en fietsen. Ter compensatie voor het verlies aan landbouwgebied wordt door Steengoed een irrigatienetwerk uitgebouwd in het landbouwgebied tussen Elen en Heppeneert. Door dit irrigatienetwerk kunnen de landbouwgronden in dit gebied van water voorzien worden om te beregenen bij droge weersomstandigheden.