Bouwgrondstoffen locatie Kessel

Bij locatie ‘Meeuwissenhof’ te Kessel-Eik is het hoofdkantoor van Kuypers Kessel gevestigd. Het is tevens het werkterrein voor de divisies Bouwgrondstoffen en Transport&Logistiek. Op locatie ‘Meeuwissenhof’ wordt industriezand, fijnzand, grind en Nederlandse steenslag geproduceerd voor de industrie, infrastructuur en sportvelden.

Op bedrijventerrein Meeuwissenhof vindt de productie en op- en overslag van zand en grind plaats. In de nabije toekomst is het de bedoeling dat de divisie Transport&Logistiek hier ook multimodale transport oplossingen gaat aanbieden aan haar klanten.

Om waterstandsdaling in de Maas te bewerkstelligen, is als onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling Wijnaerden (Zie locatie Neer/Wijnaerden) tevens afgesproken om delen van het bestaande bedrijventerrein Meeuwissenhof te herontwikkelen. Met een aantal fysieke ingrepen op en rond het terrein wordt een substantiële waterstandsverlaging gecreëerd. Tijdens perioden van hoogwater kan de industriehaven als een nevengeul met de Maas gaan meestromen.

De doelstellingen ten aanzien van hoogwaterbescherming en waterstandsdaling in de Maas zijn vastgelegd in het Deltaprogramma Rivieren. De ingrepen op bedrijventerrein Meeuwissenhof zijn medio 2021 uitgevoerd. Hiermee is het een van de eerste projecten in Limburg die in het kader van de hoogwaterstandsdaling wordt opgeleverd.