Bomen aanplant Centrale Zandwinning Weert

Op 24 maart j.l. zijn er ruim 150 bomen geplant bij de Centrale Zandwinning Weert in het kader van de herinrichting van het gebied. De laatste jaren wordt er volop gerecreëerd in het gebied wat beter bekend staat als ’t Blauwe Meertje. Het dagstrand is nu al een ware aanwinst voor Weert gebleken. Naast de recreatieve voorzieningen zoals een dagstrand, outdoorstrand, visvijver en duikplas wordt er ook ruim 23 ha bos- en natuur ontwikkeld in het plangebied. De gedachte is dan ook dat er gerecreëerd wordt in het groen.

De filosofie achter de natuurontwikkeling in het gebied is vergelijkbaar met het principe van de Verborgen Valleien (Stichting Ark: Peeters, 1999). De bedoeling hierbij is dat je de natuurlijke processen zoveel mogelijk zijn werk laat doen en vegetaties ontstaan op basis van de abiotische situatie (nat vs droog, zuur vs basis, voedselrijk vs voedselarm, flauw vs steil talud) en successie. Dit neemt echter niet weg dat je de natuur af en toe een handje kan helpen met de opstart hiervan. Ter hoogte van de poelenstrook in het noorden van het gebied zijn om deze reden 100 Zwarte Elsen (Alnus glutinosa) geplant in de zone waar een Hoog- en Laagveenbos ontwikkeling is voorzien. Bij de hoek Voorhoeveweg/Heihuisweg zijn ruim 50 beuken en eiken (Quercus robur & Fagus sylvatica) geplant zodat en mooie overloop ontstaat tussen de bosstrook van de Voorhoeveweg, het wandelpad aldaar en het outdoorstrand.

Recreëren in het groen: de contouren van het eindplan worden steeds zichtbaarder buiten!