Regionale Energie Strategie (RES)

Momenteel zijn wij bij meerdere projecten aan het onderzoeken hoe wij in onze gebiedsontwikkelingen een bijdrage kunnen leveren aan de ambities uit de Regionale Energie Strategie (RES 1.0). In Nederland is de druk op de ruimte enorm, in onze zoektocht naar meekoppelkansen voor de bouwgrondstofwinning is er daarom altijd sprake van meervoudig ruimtegebruik. Duurzame technieken als Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO),Energieopslag door stuwing of een Zonnepark op water kunnen een grote bijdrage leveren aan het energieneutraal krijgen van uw bedrijventerrein, woonwijk of zelfs gemeente. Bovendien kunnen deze technieken perfect gecombineerd worden met waterbuffering in het kader van hoogwaterveiligheid, bassin/wadi vorming bij een uitbreiding van het verhard oppervlak (bijv. bedrijventerrein of glastuinbouw), grootschalige subirrigatiesystemen voor het verduurzamen van de landbouw en klimaatbuffers voor de verdrogingsproblematiek. Laatstgenoemde aspecten leveren bovendien een grote bijdrage in de klimaatadaptatie.