Tekort aan zand en grind dreigt binnen 5 jaar

Op EenVandaag is een uitzending geweest inzake de stagnatie nieuwe projecten en daarmee toekomstig tekort aan zand en grind. We hebben in Nederland een opgave van 100.000 woningen per jaar. Halen we dit met alleen circulaire producten?