Stepstones

In samenspraak met de klankbordgroep is de inrichting van het gebied voortgezet met de aanleg van stepstones. Deze brengen een speels accent in de wandelroute langs de gesaneerde intensieve veehouderij. We nodigen iedereen dan ook uit om er gebruik van te maken.

De route zal binnenkort in het wandelnetwerk van Routebureau Noord- en Midden Limburg meegenomen worden.

Veel wandelplezier!!!

  

  

 

Sloop Zwaarveld 1 Neer

Met de sloop en sanering van het IV bedrijf wordt er circa 35 Mol stikstofdepositie uit het gebied gehaald. Dit is een grote winst voor de omringende natuur en levert bovendien een positieve bijdrage voor de instandhoudingsdoelstellingen van de naastgelegen Natura 2000 gebieden Leudal en Swalmdal. Daarnaast vindt er een asbestsanering plaats van circa 13.000 m². welke een grote winst betekend voor het milieu.

Naast de landschappelijke verbetering door het weghalen van de oude stallen uit het stroomdal van de Maas wordt de weg tevens vrijgemaakt voor eventuele recreatieve ontwikkelingen op deze locatie. Daarnaast werkt deze landschappelijke verbetering tevens door naar het gehele plangebied. Zo wordt de weg vrijgemaakt voor een noord-zuid georiënteerd netwerk van verschillende fiets, wandel en struinpaden tussen Hanssum, Neer en Buggenum.