Artikelen door Sofie Bottinga

Bomen aanplant Centrale Zandwinning Weert

Op 24 maart j.l. zijn er ruim 150 bomen geplant bij de Centrale Zandwinning Weert in het kader van de herinrichting van het gebied. De laatste jaren wordt er volop gerecreëerd in het gebied wat beter bekend staat als ’t Blauwe Meertje. Het dagstrand is nu al een ware aanwinst voor Weert gebleken. Naast de […]

Kleurwedstrijd doe nu mee!

Ben jij tussen de 0 en 12 jaar oud? Doe dan snel mee met deze leuke kleurwedstrijd en maak je kans op een schitterende prijs! Kleur onderstaande kleurplaat zo mooi mogelijk in en stuur deze vóór 1 mei 2021 naar: Cascade, Postbus 110, 5330 AC Kerkdriel De prijzen worden verdeeld in de volgende leeftijdscategorie 0 […]

Opruimactie in het gebied Wijnaerden

Op zaterdag 27 februari hebben natuurliefhebbers een grote opruimactie gehouden rondom de afgraving Wijnaerden in Neer. Met knijpers, (blad) harken en kruiwagens zijn maar liefst 20 personen een groot deel van de dag bezig geweest om de rommel op te ruimen die het hoogwater afgelopen winter heeft achtergelaten. De actie werd georganiseerd door lokale vogelaars […]

Wintervogels in het gebied Wijnaerden

De winning van zand en grind bij het project Wijnaerden leidt tot een gebiedstransformatie waarbij er volop ruimte is voor natuurontwikkeling. Er ontstaan grote wateroppervlakten met randzones die aantrekkingskracht uitoefenen op vele vogelsoorten. In de huidige winterperiode zijn dat vooral eenden, ganzen, meeuwen en reigers die het gebied gebruiken om te fourageren en te rusten. […]